Koleje Śląskie

Dla honorowych krwiodawców!

Uwaga wszyscy posiadacze odznaki „Honorowy Dawca Krwi — Zasłużony dla Zdrowia Narodu”! Od 1 lipca dzięki ofercie specjalnej możecie nabyć bilety sieciowe imienne uprawniające do nieograniczonej liczby przejazdów w pociągach uruchamianych przez Koleje Śląskie w cenie od jednego złotego!

Bilety możecie nabyć najwcześniej 14 dni przed dniem wyjazdu w punktach odprawy oraz w internetowych i mobilnych kanałach sprzedaży. W dniu wyjazdu zakupicie je wyłącznie u personelu pokładowego oraz za pośrednictwem aplikacji SkyCash.

Oferta obowiązuje od 1 lipca do 31 grudnia 2022 r.

Więcej szczegółów na: https://bit.ly/3nCQfJz

Social & newsletter

Logo stopka

© 2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone

Search