Wszystkie

Lokalna Grupa Działania

4 marca 2014r. w Urzędzie Gminy Wyry odbyło się spotkanie inicjujące powołanie Lokalnej Grupy Działania. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele czterech gmin zainteresowanych powołaniem takiej grupy, a mianowicie: Wójt Gminy Wyry,  Wójt Gminy Ornontowice, Burmistrz Miasta Orzesze,  Wójt Gminy Gierałtowice, a także przedstawiciele: Forum Młodzieży Samorządowej z Gierałtowic, Urzędu Marszałkowskiego, Śląskiego Związku Gmin i Powiatów.

W trakcie spotkania przedstawiono niezbędne informacje związane z podjęciem decyzji o zawiązaniu stowarzyszenia lokalnego pod nazwą Lokalna Grupa Działania, a także możliwości realizacji projektów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w ramach działania Leader. Omówiono także projekt  Statutu przyszłego stowarzyszenia.

W ramach tak powołanej Lokalnej Grupy Działania gminy, a także stowarzyszenia działające na ich terenie będą mogły starać się o dofinansowanie różnych projektów.

Następne spotkanie planowane jest w miesiącu maju br.

Social & newsletter

Logo stopka

© 2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone

Search