Wszystkie

Nagrodzono zdjęcia Marty Wybrańczyk

Konkurs „Gmina Wyry w obiektywie” na najlepsze zdjęcie został rozstrzygnięty. Wzięły w nim  udział 4 osoby (łącznie przesłano 18 zdjęć). Komisja konkursowa zebrała się 14 października 2013r. Laureatem konkursu została Pani Marta Wybrańczyk z Wyr.

Ponadto jury przyznało także 3 wyróżnienia dla:
1.  Pani Blanki Gałeczka z Wyr
2. Pani Karoliny Myszor z Wyr
3. Pana Michała Paździorek z Mikołowa
Przypomnijmy, że  organizatorem konkursu jest Gmina Wyry, a jego celem było:
- promocja Gminy Wyry poprzez zachęcenie mieszkańców do wspólnego odkrywania i podziwiania najurokliwszych zakątków naszej gminy,
- popularyzacja i promocja turystyki wśród mieszkańców naszego regionu jako elementu życia codziennego, sposobu na rekreację,
 - upowszechnienie i popularyzacja fotografii
- rozwijanie zainteresowań historią, najbliższym otoczeniem, a przez to umacnianie tożsamości i poczucia więzi z gminą
- zgromadzenie i popularyzacja najciekawszych zdjęć promujących gminę, piękno przyrody i krajobrazu, ludzi, ciekawe miejsca oraz tradycję i kulturę,
 - promocja Gminy w wydawnictwach i materiałach realizowanych przez Organizatora.
Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy!

Social & newsletter

Logo stopka

© 2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone

Search