heading article

Wszystkie

Noworoczne spotkanie rudzkiej PO

Previous Next

- Życzę, aby ten rok był rokiem sukcesu wyborczego, żeby dla dobra miasta nowym prezydentem został nasz kandydat. A żeby prezydentowi dobrze i skutecznie się rządziło, życzę by większość w Radzie Miasta stanowili członkowie Platformy Obywatelskiej – powiedziała przewodnicząca zarządu rudzkiej PO Aleksandra Skowronek podczas pierwszego spotkania koła partii w 2014 roku.

Czwartkowe spotkanie w Halembie stało się okazją do składania sobie noworocznych życzeń, ale nie mogło również zabraknąć  przypomnienia tego, co działo się w zarówno w lokalnej, jak i krajowej polityce w minionych dwunastu miesiącach. Zwłaszcza, że było „gorąco” i to nie tylko dzięki temperaturze za oknami.

Podsumowanie ubiegłorocznych działań rządu i parlamentu przedstawiła zebranym  poseł na Sejm RP oraz członek Zarządu Krajowego PO Danuta Pietraszewska. Po stronie plusów wymieniła między innymi: zmiany w „becikowym”, korzystne dla przedsiębiorców zmiany w zasadach odprowadzania podatku VAT, deregulację w dostępie do zawodów , podwyżkę zasiłków opiekuńczych, tańsze przedszkola oraz program Mieszkanie dla Młodych.

Miniony rok to również wybory wewnętrzne w Platformie Obywatelskiej. Nowe władze w mieście i powiecie poznaliśmy jesienią. Sprawozdanie z działalności rudzkiego koła PO przedstawił zebranym prof. Aleksander Błaszczyk – przewodniczący Zarządu Powiatu partii.

Głos zabrał również Jarosław Kania, przewodniczący Klubu Radnych PO w rudzkiej Radzie Miasta. - Do najważniejszych decyzji radnych należało nieudzielenie absolutorium prezydent miasta za rok 2012. To było wotum nieufności wobec działań prezydenta, wobec tych wydarzeń, które przyczyniły się również do akcji referendalnej.  Inne ważne decyzje radnych koalicji większościowej, które miały bezpośredni wpływ na mieszkańców naszego miasta to: zablokowanie wzrostu podatków, niedopuszczenie do podwyżek cen wody oraz obniżenie opłat za wywóz śmieci z 11 do 9 złotych miesięcznie. Grudzień był czasem batalii o budżet. Dzięki naszym działaniom ograniczyliśmy deficyt z 20 milionów do 10 milionów, to też duża zasługa naszej koalicji. Ograniczyliśmy również zbędne wydatki, które jasno można było odczytywać jako element przygotowania kampanii wyborczej.

Za puentę czwartkowego spotkania niech posłużą słowa poseł Danuty Pietraszewskiej. – „Trzynastkę” w dacie mamy już za sobą, a 2014 jest rokiem nadziei i spełnienia marzeń.

ARO Foto: Robert Grosse

Social & newsletter

Logo stopka

© 2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone

Search