Wszystkie

Nowy Zarząd Powiatu PO w Rudzie Śląskiej

Previous Next

Prof. Aleksander Błaszczyk ponownie został wybrany przewodniczącym Zarządu Powiatu Platformy Obywatelskiej w Rudzie Śląskiej. Zjazd w powiecie odbył się 3 października w auli rudzkiej Szkoły Muzycznej.

Zjazdowi przewodniczyła Aleksandra Skowronek. W charakterze sekretarzy wspomagali ją Wojciech Koźlik i Marek Bergiel. Po przyjęciu programu obrad przystąpiono do wyboru przewodniczącego Zarządu Powiatu. Aleksandra Skowronek zaproponowała na to stanowisko dotychczasowego przewodniczącego Aleksandra Błaszczyka. Innych kandydatów nie zgłoszono. Wyborcy zdecydowaną większością głosów poparli prof. Błaszczyka. Następnie dokonano wyboru 38 członków Rady Powiatu i 15 delegatów na zjazd regionu. W gronie delegatów znaleźli się: Wojciech Koźlik, Elżbieta Żurek, Andrzej Rosa, Urszula Koszutska, Robert Dłucik, Robert Grosse, Piotr Mateja, Paweł Błażyca, Krzysztof Wylon, Aleksandra Skowronek, Andrzej Stania, Władysław Dryja, Leszek Nowociński, Marek Bergiel, Sebastian Warzecha.

W trakcie tego samego spotkania, wybrani na zjeździe przedstawiciele Rady Powiatu, odbyli posiedzenie, podczas którego powołali trzech wiceprzewodniczących, sekretarza, skarbnika i ośmiu członków Zarządu Powiatu. Na stanowiska wiceprzewodniczących wybrali: Danutę Pietraszewską, Marka Bergiela i Mariana Michułkę. Sekretarzem został Paweł Błażyca, a skarbnikiem Mateusz Borysiewicz. Funkcje członków Zarządu Powiatu pełnić będą: Cecylia Gładysz, Jarosław Kania, Joanna Kołada, Władysław Dryja, Krzysztof Wylon, Grzegorz Zdebelak, Wioletta Tkocz i Aleksandra Skowronek.

Gościem zjazdu był Tomasz Tomczykiewicz, wiceminister gospodarki oraz przewodniczący PO Regionu Śląskiego, który przybył na zaproszenie poseł Danuty Pietraszewskiej i przewodniczącego Aleksandra Blaszczyka. Uczestnicy, korzystając z jego obecności, dosłownie zarzucili go pytaniami, dotyczącymi głównie spraw gospodarczych. Dyskusję zdominował, popularny ostatnio w mediach, zakaz opalania pieców węglem. Wiceminister przypomniał, że głównym odbiorcą węgla jest przemysł energetyczny dlatego nawet wyeliminowanie go z domowych palenisk nie powinno skutkować zmniejszeniem jego produkcji. Dodał, że ograniczeniom w korzystaniu z niego ze względów ekologicznych muszą towarzyszyć programy likwidacji tzw. niskiej emisji. Podkreślił, że żaden nowy przepis nie jest wprowadzany w tej sprawie, a samorządy, w myśl obowiązującego prawa, mogą podejmować działania zmierzające go ograniczenia i likwidacji niskiej emisji.
Tekst i foto.(wt)

 

 

 

Social & newsletter

Logo stopka

© 2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone

Search