Wszystkie

Pora na plażę...

... ale nie w celu słonecznych kąpieli, lecz po to, by pograć w coraz popularniejszą siatkówkę plażową. Dla miłośników tej olimpijskiej dyscypliny sportu Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mikołowie organizuje szóstą edycję Grand Prix Mikołowa w siatkówce plażowej. Turnieje będą się odbywać na terenie Ośrodka Rekreacyjnego Planty. Pierwszy już 3 sierpnia o godzinie 10.00. Zapisy w dniu turnieju od godziny 9.15 do 9.40 na specjalnym formularzu zgłoszeniowym.

 

Szczegółowe informacje znajdują się w regulaminie.

Regulamin

 

Terminy:
-  3 sierpnia, godz. 10.00
- 10 sierpnia, godz. 10.00
- 17 sierpnia, godz. 10.00
- 24 sierpnia, godz. 10.00

 

Uczestnictwo
- w rozgrywkach mogą brać udział zawodnicy bez względu na wiek i płeć, mieszkańcy woj. śląskiego
- zawodnicy przed każdym turniejem wypełniają kartę zgłoszenia
- osoby niepełnoletnie muszą przedstawić organizatorom pisemną zgodę rodziców

 

System rozgrywek:
- w każdym turnieju system rozgrywek określa organizator – w zależności od ilości zgłoszeń (max.12 - decyduje kolejność zgłoszeń)
- turniej zostanie rozegrany zgodnie z przepisami PZPS
- w każdym turnieju eliminacyjnym uczestnicy zdobywają punkty rankingowe.
- suma punktów uzyskanych w trzech turniejach eliminacyjnych przez danego zawodnika decyduje o zaproszeniu do turnieju finałowego VI Grand Prix Mikołowa.
- liczba punktów jakie może zdobyć uczestnik w turnieju eliminacyjnym:
I miejsce - 30
II miejsce - 24
III miejsce - 20
IV miejsce - 16
V-VI miejsce - 12
VII-VIII miejsce - 8
IX-XII miejsce - 4
- w turnieju finałowym, który będzie rozgrywany systemem brazylijskim weźmie udział 8 par wyłonionych na podstawie rankingu po wszystkich turniejach eliminacyjnych.
- w kolejnych turniejach kwalifikacyjnych oraz finale nie ma rozstawień zawodników, którzy zwyciężyli wcześniej
- w przypadku, gdy jeden z zawodników nie będzie mógł wziąć udziału w turnieju finałowym, kapitan drużyny ma prawo złożyć pisemny wniosek z argumentacją o zmianę partnera na 3 dni przed turniejem
- o zwycięstwie w VI Grand Prix Mikołowa w siatkówce plażowej decyduje suma punktów zdobytych podczas trzech turniejów eliminacyjnych oraz turnieju finałowego. W przypadku takiej samej ilości punktów decyduje wyższa lokata w turnieju finałowym. W przypadku kolejnego nie rozstrzygnięcia decyduje dodatkowo rozgrywany set pomiędzy zainteresowanymi.
-  Akceptując regulamin każdy uczestnik (w przypadku osób niepełnoletnich opiekun) wyraża zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z jego osobą, a także wyniki z jego danymi osobowymi mogły być wykorzystane przez prasę, radio, telewizję oraz na portalach internetowych a także w celach marketingowych Organizatora i sponsorów.
- Osoby niepełnoletnie startujące w zawodach muszą posiadać pisemną zgodę prawnego opiekuna oraz oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w imprezie do wglądu przez organizatora
- Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ubezpieczeń zdrowotnych i następstw nieszczęśliwych wypadków a także rzeczy pozostawionych na obiekcie sportowym.
- Zgłoszenie do turnieju jest równoznaczne z akceptacją regulaminu
- W zawodach mogą uczestniczyć jedynie zawodnicy zgłoszeni na formularzu zgłoszeniowym przygotowanym przez organizatora
- Organizator zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie
- Zawody zostaną odwołane w przypadku, kiedy komisja sędziowska i organizator w dniu i na miejscu stwierdzą brak możliwości rozegrania turnieju.

 

Postanowienia regulaminowe:
- wszystkie mecze w fazie turniejowej rozgrywane są:
- do jednego wygranego seta,
- każdy set rozgrywany jest systemem zapisu ciągłego (każda zagrywka to punkt),
- set rozgrywany jest do 21 punktów z koniecznością uzyskania dwóch punktów przewagi bez punktu granicznego,
- mecz finałowy rozgrywany będzie według następujących zasad:
- do dwóch wygranych setów,
- każdy set rozgrywany jest systemem zapisu ciągłego (każda zagrywka to punkt),
- dwa pierwsze sety rozgrywane są do 21 punktów z koniecznością uzyskania dwóch punktów przewagi bez punktu granicznego,
- set trzeci, decydujący rozgrywany jest do 15 punktów z koniecznością uzyskania dwóch punktów przewagi bez punktu granicznego.
- każdy zespół ma prawo do jednej przerwy na odpoczynek w każdym secie.
- w pierwszych dwóch setach po każdych 7-iu zdobytych punktach (punkty zdobyte przez jeden zespół lub suma punktów zdobytych przez dwa zespoły) następuje zmiana stron boiska, zaś w trzecim (decydującym) secie zmiana ta następuje po każdych pięciu zdobytych punktach.
- przerwa między setami trwa 1 minutę.

 

Nagrody:
- turniej finałowy I-IV miejsce statuetki, nagrody rzeczowe oraz dyplomy

Social & newsletter

Logo stopka

© 2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone

Search