heading article

Wszystkie

„Prawda” i Kazachstan

Wydawca „Prawdy o Rudzie Śląskiej” wspiera medialnie działania Izby Gospodarczej Eksporterów i Importerów. Izba zajmuje się nawiązywaniem kontaktów gospodarczych na rynkach obiecujących, ale słabo rozpoznanych przez śląskich przedsiębiorców. W połowie listopada prezeskę Izby i redaktora naczelnego „Prawdy” przyjął Jerik Utembajew, ambasador Kazachstanu w Polsce.

Zbudowanie gospodarczego tele-mostu między Polską a Kazachstanem było jednym z tematów rozmowy Jerika Utembajewa, ambasadora Kazachstanu w Polsce z Małgorzatą Bohosiewicz-Suchoń, prezesem Izby Gospodarczej Eksporterów i Importerów.

Izba planuje zorganizowanie na początku przyszłego roku konferencji, poświęconej możliwościom zacieśnienia współpracy między obu krajami. Ambasador Utembajew zadeklarował objęcie konferencji patronatem.

Małgorzata Bohosiewicz-Suchoń, prezes IGEI
Zachęcam rudzkich przedsiębiorców do współpracy z nami. W przyszłym roku chcemy zorganizować kilka misji gospodarczych do krajów o dużym potencjalne ekonomicznym, lecz słabo rozpoznanych przez polskich przedsiębiorców. Warto tam z nami pojechać.

Ze względu na bogactwa naturalne oraz żyzne ziemie, Kazachstan należy do najbardziej obiecujących gospodarek świata. O dynamice rozwojowej tego kraju i jego możliwościach organizacyjnych najlepiej świadczy imponujące tempo i rozmach, z jakim przygotowano Astanę do pełnienia roli stolicy państwa. Kazachstanem zainteresowane są wszystkie liczące się gospodarki świata. W gronie państw, którym zależy na pogłębianiu współpracy, znajduje się także Polska. Przeszkodę w nawiązywaniu kontaktów handlowych wciąż stanowi brak kanału komunikacyjnego między przedsiębiorcami obu krajów. Izba Gospodarcza Eksporterów i Importerów pragnąc wyjść naprzeciw oczekiwaniom środowisk gospodarczych planuje uruchomienie tele-mostu między Polską a Kazachstanem.

- Chcemy uruchomić stałe, internetowe łącze, działające na zasadzie online. Członkowie naszej Izby, zainteresowani współpracą z Kazachstanem, będą mogli uzyskać potrzebne im informacje bezpośrednio od tamtejszych ekspertów gospodarczych albo pracowników odpowiednich ministerstw - wyjaśniała prezes Małgorzata Bohosiewicz - Suchoń, podczas rozmowy z ambasadorem Utembajewem.

- Wspieramy każdy pomysł, który pozwoli na zacieśnieniu gospodarczych relacji między naszymi krajami - zadeklarował Jerik Utembajew.

Izba Gospodarcza Eksporterów i Importerów przygotowuje się do zorganizowania na początku przyszłego roku w Katowicach, forum gospodarczego pod patronatem ambasadora Kazachstanu. (bl)

Social & newsletter

Logo stopka

© 2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone

Search