Wszystkie

Przejście dla pieszych po staremu

Wszystko wskazuje na to, że w najbliższym czasie mieszkańcy Chebzia nie doczekają się zmiany lokalizacji przejścia dla pieszych na ulicy Niedurnego. Ich zdaniem, to  położone przy wiadukcie nad Drogową Trasą Średnicową nie jest najlepiej usytuowane.

- Pozostaje praktycznie niewykorzystane, bo znajduje się z dala od przystanku autobusowego. Chcielibyśmy przesunąć go o kilkadziesiąt metrów dalej, właśnie w bezpośrednie sąsiedztwo przystanku – mówi mieszkaniec Chebzia.

Podkreśla, co można również zauważyć podczas kilkunastominutowych obserwacji, że ludzie skracają sobie drogę, przebiegając przez jezdnię w niedozwolonym miejscu. Biorąc pod uwagę natężenie ruchu na tym odcinku, to proceder bardzo niebezpieczny.

Interpelację w tej sprawie złożyła radna Barbara Wystyrk – Benigier. Niestety, okazało się, że po raz kolejny z sugestiami mieszkańców nie zgodziła się Komisja ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i negatywnie zaopiniowała przeniesienie przejścia dla pieszych. Niestety w odpowiedzi jaką otrzymała radna nie ma podanej konkretnej przyczyny takiej decyzji. Jest jedynie lakoniczne stwierdzenie „ z punktu widzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego obecna lokalizacja wskazywanego przejścia dla pieszych jest jego optymalną lokalizacją”. Czy tak wyczerpująca odpowiedź zadowoli mieszkańców?
(wt)

Social & newsletter

Logo stopka

© 2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone

Search