Wszystkie

Radni obniżyli stawki w żłobkach

Podczas wrześniowej sesji Rady Miasta radni zdecydowali o zmianie wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku miejskim. Przypomnijmy, dotyczy to dwóch rudzkich placówek: żłobka  „Misiakowo”, znajdującego się w dzielnicy Ruda, posiadającego 45 miejsc oraz drugiego, który dysponuje 45 miejscami w budynku w Orzegowie i 48 miejscami w Wirku.

Rudzcy rajcy zmienili tym samym uchwałę z marca 2011 r.. Zmianie uległa nie tylko wysokość należności jaką teraz rodzice muszą uiszczać, ale przede wszystkim sposób jej naliczania. Podstawą do wyliczeń jest nie opłata stała, ale stawka godzinowa. Do tej pory ponosili oni co miesiąc stałą opłatę w wysokości 240 zł /15 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę/ powiększoną dodatkowo o kwotę 5,50 zł, stanowiącą koszt dziennego wyżywienia. Zasady te w maju tego roku zakwestionował jednak Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach.

Wróćmy jednak do wprowadzonych zmian. Taka sama jak dotychczas pozostała jedynie stawka żywieniowa. Zgodnie z nowoprzyjętą uchwałą, każda rozpoczęta godzina opieki nad dzieckiem kosztować będzie 1,5 zł, w przypadku drugiego dziecka, uczęszczającego do tej samej placówki, stawka ulegnie zmniejszeniu do 1 zł. Duże zmiany dotyczą opłaty za ponadwymiarowy pobyt malucha w żłobku. Do tej pory rodzic za przekroczenie 10 godzin płacił niespełna 2 zł. Teraz kwota ta wzrośnie niestety do 20 zł. To dużo, ale mogło być jeszcze więcej.

- Propozycje pani prezydent umieszczone w projekcie tej uchwały były nie do przyjęcia. Zaproponowała jeszcze wyższe kwoty. Za godzinę pobytu dziecka w żłobku rodzice mieli płacić 2 zł, a za kolejne, po przekroczeniu 10 – godzinnego czasu pobytu, aż 25 zł. My, radni nie mogliśmy się na to zgodzić. Jakub Wyciślik zaproponował obniżenie godzinowej stawki do 1,5 zł, a ja zgłosiłem autopoprawkę do opłaty za ponadnormatywny pobyt malucha w placówce, zmniejszając ją z 25 do 20 zł  – komentuje radny Władysław Dryja.

Radni, zdecydowaną większością głosów, poprali propozycję swoich kolegów i nieco zmienione na korzyść rodziców stawki za pobyt malucha w żłobku miejskim stały się faktem.
(wt)

Social & newsletter

Logo stopka

© 2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone

Search