Wszystkie

Radny Myszor samorządowcem roku

15 maja na uroczystej gali zorganizowanej w sosnowieckim Hotelu Piast zostały wręczone nagrody Samorządowiec Roku 2012/2013 pn. „Złoty Klucz”. Od 6 lat konkurs organizuje Oficyna Wydawnicza „Regiony”, prestiżowy miesięcznik „Europerspektywy” oraz dziennikarze zrzeszeni w Stowarzyszeniu Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej (SD RP), które jest największą organizacją dziennikarską w Polsce liczącą prawie 8 tys. członków.

Konkurs ma na celu wyłonienie liderów wspólnot samorządowych Województwa Śląskiego, wyróżniających się oryginalnymi działaniami, służącymi lepszemu zaspokajaniu potrzeb mieszkańców oraz tworzących warunki dla zrównoważonego rozwoju lokalnego, przyczyniających się do unowocześnienia potencjału społecznego i gospodarczego miast, gmin i powiatów. Konkurencja jest spora, gdyż na terenie woj. śląskiego jest 167 gmin, w tym, 49 miejskich 22 miejsko-wiejskich i 96 wiejskich oraz kilkanaście powiatów. Jednym z wyróżnionych był Adam Myszor, radny powiatu mikołowskiego pochodzący z Gminy Wyry. Radny Myszor znalazł się w tej samej lidze co takie tuzy samorządu, jak prezydenci Jaworzna, Bytomia, Świętochłowic, burmistrz Bierunia, czy starosta cieszyński.

Adam Myszor: Cieszę się, że zostałem doceniony przez dziennikarzy i środowisko samorządowe. To już druga nagroda po Człowieku Roku 2012 Powiatu Mikołowskiego utwierdzająca mnie w przekonaniu, że droga, którą wybrałem w działalności publicznej jest słuszna. Dziękuję za docenienie moich działań i obiecuję jeszcze bardziej wytężone działania na rzecz mieszkańców Powiatu Mikołowskiego.

Social & newsletter

Logo stopka

© 2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone

Search