Wszystkie

Ścieki z Orzesza popłyną do Tychów

Andrzej Szafraniec, burmistrz Orzesza oraz  Zbigniew Gieleciak, Prezes Zarządu Regionalnego Centrum Gospodarki Wodno – Ściekowej  w obecności Andrzeja Dziuby, prezydenta Tychów,  podpisali umowę na odbiór i oczyszczanie całości ścieków komunalnych z Orzesza. Umowa jest zwieńczeniem działań Gminy Orzesze na rzecz ochrony środowiska  oraz rzeki Gostynki.

Dla Orzesza oznacza to także niższe koszty związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków. Koszty modernizacji obecnej oczyszczalni znacznie przewyższają koszty budowy sieci kanalizacyjnej, odprowadzającej ścieki do Tychów. Cena oczyszczania ścieków w Tychach należy do najniższych w Polsce spośród tych miast, które z pomocą środków unijnych wybudowały nowoczesną sieć kanalizacji sanitarnej. Tyska oczyszczalnia należy obecnie do najnowocześniejszych w regionie. Z uzyskiwanego w procesach technologicznych biogazu produkuje prąd. Dzięki ściekom z Orzesza ilość biogazu wzrośnie, a wytworzona w ten sposób energia ma zasilać przyszły tyski aquapark.   Realizacja inwestycji podniesie także standard życia a co za tym idzie pozwoli na dalszy rozwój Orzesza. Tyska oczyszczalnia dysponuje nadwyżką zdolności techniczno-technologicznych, pozwalającą na oczyszczanie ścieków także spoza miasta, dlatego przyjęcie i oczyszczenie ścieków komunalnych pochodzących z Orzesza nie będzie stanowiło problemu. Budowa 16-kilometrowego rurociągu przez Orzesze, Wyry i Kobiór zajmie około dwóch lat.

Social & newsletter

Logo stopka

© 2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone

Search