Wszystkie

SPOTKANIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA PRO

Previous Next

W poniedziałek 9 czerwca.2014 roku odbyło się spotkanie członków Stowarzyszenia Prawo Rodzina Obywatel. W spotkaniu uczestniczyli między innymi poseł Grzegorz Tobiszowski, który pełni funkcję prezesa stowarzyszenia a także Kazimierz Myszur przewodniczący Komisji Oświaty Rady Miasta i Marek Wesoły przewodniczący Komisji Budżetu i Przedsiębiorczości Rady Miasta Ruda Śląska.

Na spotkaniu omówiono wybory do Parlamentu Europejskiego w obrębie kraju, regionu i miasta a także poruszono temat  sytuacji gospodarczej i politycznej naszego województwa.

Obecni radni przedstawili najważniejsze uchwały ostatniej sesji Rady Miasta. Szczególną uwagę zwrócono na uchwałę dotyczącą apelu do Prezesa Rady Ministrów w sprawie programu naprawczego w branży górniczej.

Radni  Kazimierz Myszur i Marek Wesoły, przekazali zebranym swoje stanowisko w tej sprawie.

„Ruda Śląska w sytuacji kryzysu w branży górniczej jest miastem szczególnie zagrożonym. Około 9 tyś. górników i ich rodziny  z niepokojem przyjmują kolejne  informacje o załamaniu tej gałęzi przemysłu. Rada miasta ma obowiązek występowania w obronie tych rodzin. Poparliśmy oczywiście treść uchwały, choć uważamy, że zabrakło w niej mocnego uzasadnienia. Cieszymy się, że treść apelu przekazano również sąsiednim gminom z prośbą o wsparcie i połączenie wysiłków,  o co od początku zabiegaliśmy”.

Social & newsletter

Logo stopka

© 2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone

Search