heading article

Wszystkie

Strażacy wybrali

Previous Next

W Ochotniczej Straży Pożarnej w Śmiłowicach po pięcioletniej pracy przyszedł czas na podsumowanie dorobku ustępującego Zarządu oraz wybór nowych władz na następną kadencję.

W dniu 27 lutego, w sali bankietowej w budynku OSP, odbyło się Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze. Po przedstawieniu sprawozdania z działalności za minione pięć lat przez naczelnika OSP Henryka Kamińskiego, prowadzący zebranie dh Dariusz Gaschi podziękował ustępującemu Zarządowi za zaangażowanie i za dobre wyniki pracy, które poprawiły gotowość bojową jednostki. Następnie odbyły się wybory członków nowego zarządu OSP oraz delegatów na zjazd Zarządu Oddziału Zarządu Miejskiego w Mikołowie.
Skład Zarządu OSP Śmiłowice na pięcioletnia kadencje:
Prezes - Dariusz Gaschi
Naczelnik - Henryk Kamiński
Zastępca Prezesa - Józef Świerczyna
Sekretarz - Cyprian Szałowski
Skarbnik – Krystyna Michalska
Zastępca Naczelnika – Piotr Szałowski
Członkowie: Tomasz Kamiński
Karol Kamiński
Szymon Majowski
Delegaci do pracy w Zarządzie Oddziału Miejskiego w Mikołowie:
dh. Henryk Kamiński
dh. Dariusz Gaschi
dh. Józef Świerczyna
Komisja Rewizyjna OSP
Przewodniczący - Piotr Tabacki
Zastępca - Gabriel Kołodziej
Członek - Michał Lipiński

Social & newsletter

Logo stopka

© 2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone

Search