Wszystkie

Tadeusz Grozmani utracił mandat radnego

Podczas sesji Rady Miasta w dniu 12 listopada 2013 r. radni zdecydowali o wygaśnięciu mandatu radnego Tadeusz Grozmaniego, w związku z utratą przez niego prawa wybieralności.

Do Rady Miasta wpłynęło pismo z 25 września 2013 r. z Sądu Okręgowego Gliwicach IV Wydział Karny zawierające odpis prawomocnego wyroku sądu z 9 maja 2013 r. oraz wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach z 5 września 2013 r. Stwierdzono w nich, że radny złożył niezgodne z prawdą oświadczenie lustracyjne. Sąd orzekł wobec niego utratę prawa wybieralności na okres pięciu lat i zakaz pełnienia funkcji publicznych na taki sam okres. Konsekwencją wyroku było stwierdzenie przez Radę Miasta wygaśnięcia mandatu radnego.

Tadeusz Grozmani, uważając wyrok za niesprawiedliwy, zapowiedział złożenie skargi kasacyjnej.

O współpracę zostałem pomówiony. Nie byłem tajnym i świadomym współpracownikiem SB – tłumaczył Grozmani.

Jego miejsce w rudzkiej Radzie Miasta zajmie Bogusława Kansy.

Social & newsletter

Logo stopka

© 2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone

Search