heading article

Wszystkie

Ulgi dla dużych rodzin

Z Aleksandrą Skowronek - Wicemarszałek Województwa Śląskiego rozmawiamy o Karcie Dużej Rodziny.

- Podczas czerwcowej sesji Sejmiku Województwa Śląskiego przekazała Pani informację o sfinalizowaniu prac dotyczących wprowadzenia w życie Karty Dużej Rodziny. Radni podkreślali imponujące tempo jakie narzuciła Pani, przygotowując ten dokument, ich zdaniem jeden z najważniejszych w kończącej się kadencji.
- Kiedy w marcu tego roku powierzono mi funkcję Wicemarszałka Województwa Śląskiego w moich kompetencjach znalazła się, oprócz spraw związanych ze służbą zdrowia, oświatą i pomocą społeczną, właśnie Karta dużej Rodziny. Przygotowania do jej wprowadzenia rozpoczęły się już kilka miesięcy wcześniej ale przyznam szczerze niewiele się działo. Ja jestem człowiekiem zadaniowym i powierzone mi zadania staram się wykonywać szybko, rzetelnie i skutecznie. Tak też było z Kartą Dużej Rodziny, bardzo się cieszę, że dzięki wsparciu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej i Wydziału Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego udało mi się tak szybko ten projekt wcielić w życie.

- Karta Dużej Rodziny jest częścią większego programu pod nazwą „Śląskie dla Rodziny – Karta Dużej Rodziny”, który Zarząd Województwa przyjął w formie uchwały 29 kwietnia . Proszę przybliżyć jego główne założenia?
- Najważniejszym celem tego dokumentu jest wzmocnienie i wsparcie rodzin, zwłaszcza tych wielodzietnych, zamieszkałych na terenie województwa śląskiego. Powinna temu służyć współpraca samorządu województwa z gminami, instytucjami publicznymi, organizacjami pozarządowymi, sektorem biznesu  oraz podmiotami działającymi właśnie na rzecz rodziny. W ramach tego projektu stworzymy system wsparcia, pomagający rodzinom prawidłowo funkcjonować. Na bieżąco będziemy też diagnozować i monitorować ich sytuację, wspomagając jednocześnie w funkcjach opiekuńczych i wychowawczych. Rodziny wielodzietne będziemy natomiast wspierać w dostępie do wszelkiego rodzaju usług poprzez Kartę Dużej Rodziny przeznaczoną dla małżeństw posiadających troje dzieci i więcej.

- Z jakiego rodzaju usług rodziny te będą mogły skorzystać?
- Oferta, którą proponujemy jest bardzo szeroka. Są to usługi: zdrowotne, kulturalne, sportowe, rekreacyjne, turystyczne, edukacyjne, a nawet komunikacyjne i transportowe. Będą je świadczyć instytucje prowadzone przez samorząd województwa. Katalog ulg i uprawnień jest dostępny na stronie  internetowej Urzędu Marszałkowskiego www.slaskie.pl i będzie stale aktualizowany. Do projektu chcemy również zachęcić przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą i jednostki nie powiązane bezpośrednio z samorządem województwa. Jeżeli wyrażą chęć włączenia się podpiszemy z nimi stosowne porozumienia. Myślę, że dla nich udział w tym przedsięwzięciu może być formą promocji.

- Zniżki, najczęściej 50- procentowe, w instytucjach kultury, sportowych rekreacyjnych czy edukacyjnych są jasne i czytelne. We wspomnianym przez Panią Marszałek katalogu znajdują się też badania, porady i konsultacje świadczone przez wojewódzkie zakłady opieki zdrowotnej. Czy oznacza to, że rodziny wielodzietne będą mogły korzystać z nich poza obowiązującą kolejką?
- Niestety nie. Do realizacji dla rodzin wielodzietnych tych usług medycznych poza kolejnością nie mamy narzędzi prawnych. Posiadacze Kart Rodzin będą jednak mogli z nich korzystać podczas tak zwanych białych sobót i niedziel. Informacje o terminach zamieścimy nie tylko na stronie www.slaskie.pl ale również w mediach. Oferta badań i porad jest bardzo szeroka więc mam nadzieję, że dla rodzin wielodzietnych będzie formą profilaktyki.

- W katalogu można znaleźć interesującą propozycję komunikacyjną. Posiadacze Kart Dużych Rodzin będą mogli korzystać z ulgowych biletów w pociągach Kolei Śląskich. A co z KZK GOP?
- Rzeczywiście rodziny wielodzietne posiadające wspomniane dokumenty będą mogły korzystać z 50 procentowej zniżki na bilety w przewozach Kolei Śląskich. Te bonifikaty będą obowiązywały w weekendy. Podobne porozumienie w sprawie ulgowych przejazdów w dni wolne od pracy zamierzamy podpisać w najbliższym czasie z KZK GOP.

- Wiele gmin posiada już Karty Rodzin na swoim terenie. Czy w związku z wprowadzeniem dokumentu obowiązującego w całym województwie będą one nadal aktualne?
- Oczywiście, będą cały czas uprawniały do zniżek w lokalnych instytucjach. Gmina, która podpisze porozumienie z Urzędem Marszałkowskim otrzyma natomiast hologramy z logo województwa, które będzie mogła umieścić na swoich Kartach Rodzin. Tak oznaczone dokumenty będą uprawniały ich posiadaczy do korzystania z oferty wojewódzkich instytucji. Wszystko wskazuje na to, że projekt wspierania rodzin wielodzietnych będzie miał zasięg ogólnopolski. Rada Ministrów podjęła 27 maja uchwałę w tej sprawie. W ramach programu wprowadzona zostanie Karta Dużej Rodziny, która w praktyce będzie oznaczała zniżki za wstęp do instytucji podległych ministrom, np. niektórych muzeów, instytucji wystawienniczych, parków narodowych, rezerwatów przyrody, obiektów rekreacyjno-sportowych.

- Wróćmy na koniec na śląskie podwórko. Kiedy realnie wojewódzkie Karty Dużych Rodzin zaczną obowiązywać? Czy będą dostępne we wszystkich gminach?
- Na razie będą obowiązywały w tych gminach, które posiadają już Karty Dużych Rodzin. Nastąpi to po podpisaniu przez nie porozumienia z Urzędem Marszałkowskim. Rozesłaliśmy ich treść i czekamy na ewentualne sugestie samorządów. Podpisanie porozumień będzie miało uroczysty charakter. Planujemy też kampanię medialną, aby informacja o tym projekcie dotarła do jak największej liczby mieszkańców aglomeracji śląskiej.

Social & newsletter

Logo stopka

© 2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone

Search