Wszystkie

Więcej pracy - mniej podatku

Do końca tego roku w Łaziskach Górnych przedsiębiorcy mogą skorzystać ze zwolnienia z podatku od nieruchomości. Warunkiem jest stworzenie nowych miejsc pracy.

Pomoc jest udzielana przy zachowaniu warunków Rozporządzenia Komisji Wspólnot Europejskich dotyczącego pomocy de minimis. W związku z tym, że Rozporządzenie stosuje się do 31 grudnia 2013 r. decyzje w sprawie udzielenia pomocy muszą być wydane do końca tego roku. Czasu więc pozostało niewiele, a ze wsparcia warto skorzystać. 

Zwolnienie od podatku obowiązuje:
przez 2 lata 
- w przypadku utworzenia od 3 do 5 nowych miejsc pracy;
przez 3 lata 
- w przypadku utworzenia od 6 do 10 nowych miejsc pracy;
przez 4 lata 
- w przypadku utworzenia powyżej 10 nowych miejsc pracy

Warunkiem jest utrzymanie nowo utworzonych miejsc pracy przez cały okres zwolnienia z podatku. 

Uchwałę zwalniającą z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis łaziscy radni przyjęli 10 września 2013 roku. Wpisuje się ona w samorządową inicjatywę pobudzania przedsiębiorczości w Łaziskach Górnych i wspierania tych przedsiębiorców, którzy tworzą nowe miejsca pracy. Ze zwolnienia od podatku przedsiębiorcy mogą skorzystać w zależności od liczby utworzonych miejsc pracy – przez okres od 2 do 4 lat.

W jaki sposób łaziscy przedsiębiorcy mogą nabyć prawo do zwolnienia z podatku od nieruchomości? Przede wszystkim należy złożyć odpowiedni wniosek do Burmistrza Miasta Łaziska Górne przed zatrudnieniem osób, dla których tworzone są miejsca pracy. Musi nastąpić wzrost zatrudnienia u danego przedsiębiorcy, które powinno być utrzymane przez cały okres korzystania ze zwolnienia. Na nowo utworzonych miejscach pracy zostaną zatrudnione osoby na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy, w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia złożenia wniosku. 

Szczegóły oraz formularze dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych: ścieżka - menu przedmiotowe, podatki i opłaty, podatki i opłaty lokalne, uchwały.

Informacje można uzyskać także pod nr tel. 32 324 80 63.

Social & newsletter

Logo stopka

© 2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone

Search