Wydarzenia

Fundacja JSW dla maluchów w Ornontowicach

Dzięki wysiłkom pracowników Gminnego Ośrodka Zdrowia w Ornontowicach oraz wsparciu finansowemu Fundacji Jastrzębskiej Spółki Węglowej zrealizowano kolejny projekt, zwiększający komfort życia mieszkańców gminy.

 

Tym razem z darowizny Fundacji JSW skorzystają najmłodsi mieszkańcy i ich rodzice. Środki w wysokości 15 tys. zł przekazane przez jastrzębską Fundację posłużyły na wyposażenie uprzednio wyremontowanego „kącika malucha” w części pediatrycznej ośrodka zdrowia.

 

W obecności Prezesa Zarządu Fundacji JSW – Artura Dyczko, Koordynatora Biura Zarządu – Piotra Kijańskiego, Wójta Gminy – Marcina Kotyczki, Zastępcy Wójta Gminy – Dariusza Spyry oraz wspomnianego wcześniej Dyrektora Gminnego Ośrodka Zdrowia – Tomasza Holeckiego nastąpiło oficjalne oddanie do użytku wyremontowanego i doposażonego pomieszczenia. Celem projektu było stworzenie przyjaznego otoczenia dla najmłodszych pacjentów i z całą pewnością można stwierdzić, że się udało. I chociaż dostęp do Ośrodka jest w dalszym ciągu ograniczony, to nowa, dziecięca poczekalnia już teraz idealnie spełnia swoją funkcję.

Social & newsletter

Logo stopka

© 2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone

Search