Wydarzenia

Zarząd Powiatu z absolutorium

Po raz drugi w tym roku Rada Powiatu Mikołowskiego obradowała w trybie zdalnym. Sesja odbyła się w dniu szczególnym dla polskiej samorządności, w 30 rocznicę pierwszych po drugiej wojnie światowej w pełni wolnych wyborów –  do samorządu terytorialnego.

 

Głównym tematem majowej Sesji była procedura absolutoryjna, którą poprzedziło przedstawienie przez Starostę Mirosława Dużego raportu o stanie powiatu oraz głosowanie nad udzieleniem wotum zaufania dla Zarządu Powiatu. Radni udzielili go jednogłośnie.

 

Zaprezentowana została radnym także działalność nowo powstałego w Mikołowie Ośrodka Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży. Udziela on pomocy psychologicznej i psychoterapeutycznej pacjentom z całego powiatu.

Social & newsletter

Logo stopka

© 2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone

Search