Wszystkie

Zorza na Węgrzech

Chór „Zorza” z Gminy Wyry od 14 do 17 września przebywał na Węgrzech dając szereg koncertów oraz na zaproszenie Stowarzyszenia Katolików Polskich na Węgrzech imienia św. Wojciecha chór miał wziął udział w obchodach XIX Dni Polskiej Kultury Chrześcijańskiej w Budapeszcie.

W Kościele Polskim w Budapeszcie dał koncert polskich pieśni sakralnych oraz przygotował pełną oprawę uroczystej mszy świętej, której przewodniczył ks. Andrzej Łysy, rektor Seminarium Wyższego Towarzystwa Chrystusowego w Poznaniu, przy współudziale zarówno obecnego, jak i byłego proboszcza Polskiej Parafii Personalnej na Węgrzech – księży: Karola Kozłowskiego i Leszka Kryży. Chórowi towarzyszyła Pani Beata Załęcka organistka z parafii NSPJ w Wyrach. Na mszy świętej obecni byli: Roman Kowalski, ambasador RP na Węgrzech wraz z małżonką, Iwona Borowska-Popławska, dyrektor Biura Zarządu Krajowego Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, przedstawiciele władz Węgier oraz przedstawiciele terenowych samorządów polskich.

Ponadto chór „Zorza” koncertował w Kościele Franciszkanów pw. Św. Antoniego z Padwy w Egerze oraz miał możliwość zaprezentowania się w Operze Narodowej w Budapeszcie,  w Bazylice Najświętszej Marii Panny i św. Wojciecha w Esztergom, śpiewał utwory polskich kompozytorów w Ködmön Csárda w Egerze i na Wyspie Małgorzaty w Budapeszcie.

Social & newsletter

Logo stopka

© 2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone

Search