CENNIK OGŁOSZEŃ DROBNYCH W GAZETACH

Ogłoszenie drobne Jedno słowo (czarne) 1,20 zł
Ogłoszenie drobne Jedno słowo (kolor) 

4,00 zł

Minimalna wartość ogłoszenia drobnego 6,00 zł

DOPŁATY DO OGŁOSZEŃ DROBNYCH
Za ogłoszenie w ramce (+) 50,00%    
Za ogłoszenie wytłuszczone (+) 50,00%

RABATY  od 5,00% do 40,00%  doliczane za:
Ilość:
-5%  zamówienie 3-5 ogłoszeń,  -10%  zamówienie 6-9 ogłoszeń, -15% zamówienie <9 ogłoszeń  
Liczbę emisji:
-5%  2-3 emisji,   -10%  4-6 emisji,   -15%  <6 emisji
Dodatkową formę reklamy:
-10% zamówienie reklamy w gazecie lub na portalu

NEKROLOGI i PODZIĘKOWANIA

Nekrologi i podziękowania wymiar 85 x 50 mm 90,00 zł
Nekrologi i podziękowania wymiar 85 x 100 mm 160,00 z

INSERT

Wkładkowanie insertu reklamowego 1 800,00 zł

WYMAGANIE TECHNICZNE GAZETA

I. Gotowe reklamy do druku powinny być:
1. Przygotowane na wymiar zgodny z wybraną ilością modułów.
2. Zapisane jako TIFF, PDF, JPG oraz EPS z zachowaniem:
• rozdzielczość 300 dpi
• kolor w standardzie CMYK
• fonty zamienione na krzywe i osadzone wszystkie elementy wymagane do druku
3. Dostarczanie reklam:
• reklamy można przesyłać pod adres reklama@naszagazeta.info lub przez serwer FTP
po uprzednim kontakcie na adres e-mail: webmaster@naszagazeta.info.
• informacje techniczne pod numerem tel. 790-88-77-29
• reklamacje emisji reklamy, do których nie został  dołączony wydruk lub plik podglądowy w formacie JPG nie będą uwzględniane.
4. Stopień pisma w reklamach:
• teksty czarne w drukach kolorowych muszą się składać z jednej składowej CMYK-Black
5. Nie przyjmujemy:
• zdjęć rastrowanych, powielanych oraz kopiowanych
• fotografii o niskiej rozdzielczości

WYMAGANIA TECHNICZNE PORTAL

I. Gotowe reklamy do druku powinny być:
1. Przygotowane na wymiar zgodny z wybranym formatem.
2. Zapisane jako GIF, SWF oraz JPG z zachowaniem:
• rozmiaru w pixelach
• kolorystyka w RGB
3. Dostarczanie reklam:
• reklamy można przesyłąc pod adres reklama@naszagazeta.info lub przez serwer FTP
po uprzednim kontakcie na e-mail: webmaster@naszagazeta.info.
• informacje techniczne pod numerem tel. 790 88 77 29

Materiały dostarczane powinny być nazwane w następujący sposób:
NAZWA KLIENTA + DATA EMISJI + MIEJSCE UMIESZCZENIA (gazeta lub portal)

Umieszczenie materiałów  na serwerze FTP musi być potwierdzone mailowo.

ZASADY PRZYJMOWANIA REKLAM I OGŁOSZEŃ W WYDAWNICTWIE F-PRESS

Przysłanie materiałów ogłoszeniowych jest równoznaczne z oświadczeniem Klienta o posiadaniu do dostarczonych materiałów praw autorskich w rozumieniu ustawy z dn. 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. W przypadku niespełnienia przez dostarczane materiały wymaganych przez wydawcę parametrów technicznych - nie zostaną uwzględnione reklamacje dotyczące jakości wydruku.

Social & newsletter

Logo stopka

© 2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone

Search