Przejdź do głównych treściPrzejdź do wyszukiwarkiPrzejdź do głównego menu
sobota, 15 czerwca 2024 10:21
PRZECZYTAJ!
Reklama

Kobiety cechuje empatia i szczególna uwaga przykładana do spraw osób najbardziej potrzebujących pomocy

W Zarządzie Powiatu Mikołowskiego zasiadają z listy OKS - Łączy nas Mikołów dwie kobiety - Grażyna Nazar i Janina Szołtysek. Mikołowianki. Obie mają doświadczenie w pracy samorządowej z poprzednich kadencji, a ich priorytetem są działania na rzecz mieszkańców powiatu, ze szczególnym uwzględnieniem interesów mikołowian.
Kobiety cechuje empatia i szczególna uwaga przykładana do spraw osób najbardziej potrzebujących pomocy

Rozmowa z Janiną Szołtysek i Grażyną Nazar o sprawczości kobiet w lokalnej polityce.

 

- Są panie jedynymi kobietami w Zarządzie naszego powiatu. Jak układa się współpraca w zarządzie? 

Janina Szołtysek: Różnica zdań się zdarzała, ale zawsze pracowaliśmy w atmosferze szacunku i dobrej współpracy.

Grażyna Nazar: Przy wsparciu pozostałych członków rady powiatu i całego Zarządu ze starostą i wicestarostą na czele w tej kadencji bardzo wiele spraw udało się zrealizować. Dobra komunikacja to podstawa.

- Z których osiągnięć w tej kadencji są Panie szczególnie dumne?

Janina Szołtysek: Dla mnie najważniejszą sprawą w tej kadencji jest budowa nowej siedziby Ogniska Pracy Pozaszkolnej. Przy dobrej współpracy z władzami Mikołowa powiat realizuje imponującą inwestycję, która będzie służyła przyszłym pokoleniom utalentowanej młodzieży z całego powiatu. Mam poczucie osobistej satysfakcji z zakończonych sukcesem starań o budowę chodnika przy ul. Mokierskiej w Mikołowie. Jestem dumna ze wszystkich projektów unijnych, które zostały przeznaczone na unowocześnienie bazy dydaktycznej w szkołach technicznych prowadzonych przez powiat. Poradziliśmy sobie również z wyzwaniami w obliczu dodatkowych trudności, jakie przyniosła nam pandemia Covid-19 i potrzeba objęcia edukacją uchodźczej młodzieży z Ukrainy.

Grażyna Nazar: Poza dumą z budowy nowej siedziby OPP, dla której wystąpiłam ze skuteczną inicjatywą wykonania projektu nowej siedziby, zadowolona jestem również z podjętych osobiście działań mających na celu odzyskanie pomieszczeń w budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 2 w Mikołowie zajmowanych przez lokatora. Dzięki temu powstały dwie nowe pracownie wraz z zapleczem sanitarnym dla uczniów szkoły. Warto podkreślić, że w tym roku powstał projekt nowego segmentu tej szkoły, oparty o spójną koncepcję stworzenia jednego kompleksu dla edukacji i całościowej rewalidacji dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi z terenu powiatu. Mam też ogromną satysfakcję, że zapewniliśmy odpowiednie warunki nauki i atrakcyjną ofertę edukacyjną dla uczniów zlikwidowanych gimnazjów i uczniów z podwójnego rocznika. Obecnie do naszych szkół uczęszcza o 50% więcej młodzieży niż na początku tej kadencji. Dumą napawa nas fakt, że w tej kadencji pozyskano z funduszy unijnych blisko 10 mln zł na edukację.

- Czy jako kobiety w polityce w inny sposób patrzą Panie na potrzeby powiaty niż Panowie z Zarządu?

Grażyna Nazar: Kobiety cechuje wielka empatia i szczególna uwaga przykładana do spraw osób najbardziej potrzebujących pomocy. Dzięki determinacji pracowników PCPR od trzech lat realizowana jest oferta pomocowa w postaci asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnością, zaś we współpracy z gminami powiatu można było objąć dodatkowe osoby z niepełnosprawnością intelektualną programem wsparcia i rehabilitacji dla osób z niepełnosprawnościami 25+. Ponadto dzięki powołaniu koordynatora ds. dostępności udało się wykonać audyt architektoniczny i medialny oraz rozpocząć stosowne działania w tych obszarach. Uważam, że wszędzie tam, gdzie pojawia się człowiek ze swoimi problemami i oczekiwaniami, trzeba nie tylko rzetelności i pracowitości, ale również życzliwości, zrozumienia i szacunku. Są to dla mnie wartości nadrzędne.

- Na jakie trudności napotkają Panie współzarządzając powiatem?

Janina Szołtysek: Bycie członkiem zarządu nie zawsze jest łatwe. To tak, jakby otrzymało się drugi mandat zaufania, tym razem nie od bezpośrednich wyborców, ale od całej rady powiatu, która desygnowała na to stanowisko. Obydwie doświadczyłyśmy, że sprawczość niestety nie zawsze jest taka, jakiej by się oczekiwało i nie ma tu mowy o przepychaniu tylko i wyłącznie własnych obietnic wyborczych. Środki finansowe są mocno ograniczone, trzeba więc godzić słuszne oczekiwania wszystkich mieszkańców powiatu, starania wszystkich radnych, rozsądnie planować inwestycje, ustalać priorytety, by środków finansowych nie zabrakło na bieżącą działalność podległych powiatowi jednostek oraz realizację tzw. zadań powierzonych, związanych z pomocą społeczną, bezpieczeństwem, rodzinami zastępczymi, itp. Patrzenie oczami wszystkich mieszkańców powiatu, na który składa się pięć gmin oraz pokora to najważniejsze wyznaczniki mojej pracy samorządowej.

- Jak podsumowałyby Panie kończącą się kadencję?

Grażyna Nazar: Jest to najdłuższa kadencja w historii samorządów. Uważam tę kadencję za bardzo pracowitą i trudną, m.in. ze względu na pandemię, wojnę w Ukrainie oraz galopującą inflację. Pomimo tego na inwestycje przeznaczono w niej rekordową kwotę ponad 80 mln zł. Mamy nadzieję, że podejmowane decyzje i inicjatywy będą dobrze służyły mieszkańcom naszego powiatu. 

Janina Szołtysek: Tej kadencji towarzyszą niestety duże trudności finansowe. Oczywiście nie udało się nam rozwiązać wszystkich bolączek oraz postulatów radnych. Wiele kierunków dalszego rozwoju powiatu mikołowskiego zostało jednak nakreślonych i w mojej ocenie warto je kontynuować w kolejnych kadencjach.

- Bardzo dziękuję za rozmowę.


Podziel się
Oceń

Napisz komentarz
Komentarze
PRZECZYTAJ
Reklama
Reklama
Reklama