Przejdź do głównych treściPrzejdź do wyszukiwarkiPrzejdź do głównego menu
sobota, 25 maja 2024 16:55
PRZECZYTAJ!
Reklama

Rezerwat w centrum aglomeracji

Celem ochrony przyrody jest utrzymanie procesów ekologicznych, stabilności ekosystemów i zachowanie różnorodności biologicznej. Grunty Nadleśnictwa Katowice znajdują się w największym w Polsce okręgu przemysłowym, a pod względem różnorodności biologicznej i bogactwa gatunkowego nie odstają od kompleksów leśnych, które znajdują się w mniej zurbanizowanych częściach Polski.
Rezerwat w centrum aglomeracji

Stan lasów w otoczeniu śląskiej Metropolii stale się poprawia, co świadczy o prawidłowej, wielofunkcyjnej gospodarce leśnej, pomimo negatywnego wpływu zmian klimatycznych i intensywnie rozwijających się miast. Nadleśnictwo zarządza przeszło 14 tys. ha gruntów leśnych.

Na powierzchni ponad 600 ha znajdują się różnego rodzaju formy ochrony przyrody, które w ubiegłym roku znacznie się powiększyły.

Na pierwszym miejscu należy wspomnieć o rozszerzeniu powołanego w 1953 roku rezerwatu „Las Murckowski”. Wyróżnia się on starodrzewem dębowo-bukowym o cechach naturalnych, w bezpośrednim sąsiedztwie aglomeracji miejskiej oraz innymi, licznymi walorami przyrodniczo-krajobrazowymi. Na wniosek Nadleśniczego, zbieżnie z ideą mieszkańców Katowic, w listopadzie ubiegłego roku „Las Murckowski” powiększył się o przeszło 40 ha. Dodatkowo została wyznaczona strefa ochronna (otulina) o powierzchni 256 ha, która kompleksowo zabezpieczy wartościowy rezerwat. Składa się on obecnie z 3 części - 2 starych i nowo powołanej wschodniej części, pokrywającej się z Zespołem Przyrodniczo-Krajobrazowym „Las Murckowski-Buczyna”.

O mniejsze formy ochrony przyrody, jakimi są pomniki przyrody, zatroszczyło się miasto Mysłowice. Uchwałą rady miasta zostało ustanowionych 13 nowych pomników przyrody z czego 7 wiekowych dębów rośnie na terenie Leśnictwa Imielin.

Otrzymały one wdzięczną nazwę „Dęby na grobli”.

Na uwagę zasługują również mniejsze organizmy. Na terenie Nadleśnictwa Katowice występuje chroniony gatunek owada, jakim jest Zagłębek bruzdkowany Rhysodes sulcatus, który jest reliktem lasów pierwotnych. Ten rzadki owad związany jest z rozkładającym się martwym drewnem. W celu realizacji działań ochronnych, określenia dynamiki populacji, potencjału rozrodczego i czynników oporu środowiska przeprowadzono badania, które Nadleśnictwo zleciło zespołowi ekspertów z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu pod przewodnictwem dr hab. Pawła Sienkiewicza, prof. UPP. Badania nad tym rzadkim owadem będą kontynuowane.


Artur Ślepaczuk

Referent ds. zagospodarowania lasu
w Nadleśnictwie Katowice


Podziel się
Oceń

Napisz komentarz
Komentarze
PRZECZYTAJ
Reklama
Reklama
Reklama